Archive for the ‘porady’ Category

Grafika komputerowa – zastosowania i rodzaje

Jedną z funkcji komputerów, z jakimi urządzenia te są najczęściej kojarzone przez ich użytkowników jest z pewnością grafika – jej wyświetlanie oraz możliwość tworzenia i edycji obrazów, animacji czy retuszowania zdjęć. W ciągu wszystkich lat rozwoju grafiki komputerowej stała się ona osobną dziedziną, nad którą pracują zarówno artyści, jak i informatycy – wciąż powstają nowe aplikacje, a starsze zyskują nowe funkcje oraz możliwości – wystarczy w tym miejscu jako przykład przytoczyć chociażby ewolucję, jaką przeszedł Photoshop, który z początkowo prostego, jak na dzisiejsze standardy, programu, stał się bardzo rozbudowaną, zajmującą wiele miejsca na dysku twardym, aplikacją, pozwalającą ze zdjęciami oraz grafikami zrobić właściwie wszystko. Nadal powstają także nowe rodzaje grafiki komputerowej, wykorzystujące wciąż zwiększające się możliwości tych maszyn – z początku zdolne one były tylko wyświetlać tekst, a więc jedyną metodą tworzenia na nich grafiki była semigrafika oraz ASCII art, czyli rodzaje grafiki, w których obraz generowany jest za pomocą znaków tekstowych. Potem powstały grafika wektorowa oraz rastrowa – obie przeznaczone są do innych zastosowań, różnią się między sobą także sposobem ich tworzenia. Najnowszym rodzajem grafiki komputerowej są obrazy w trzech wymiarach, wymagające od komputerów dużej mocy obliczeniowej, szczególnie jeśli mowa o tworzony tą metoda animacji. Oprócz takiego podziału stosuje się także inne, w których kluczem jest zazwyczaj zastosowanie gotowych obrazów – według nich wyróżnić można chociażby DTP (desktop publishing, publikowanie zza biurka), CAD, czyli projektowanie komputerowe, czy też pixel art, czyli tworzenie obrazów w prostych edytorach grafiki rastrowej, często nawet bez użycia tabletu graficznego, a jedynie zwykłej komputerowej myszki – obrazy stworzone w ten sposób są zazwyczaj proste, ale mimo to efektowne. Mówiąc o grafice komputerowej warto wspomnieć także o animacja różnego rodzaju – od ruchomych obrazków w formacie GIF, aż po bardziej skomplikowane dzieła, do których generowania używa się technologii flash. Animacje rzecz jasna nie mogą istnieć poza komputerem, dlatego też spotkać je można właściwie tylko w wirtualnej przestrzeni, gdzie stosuje się zarówno w celach reklamowych, jak i jako środek artystycznego wyrazu.

Graficzne możliwości dzisiejszych komputerów

Porównując współczesne grafiki komputerowe z tymi, które tworzone były na starszych maszynach, łatwo możemy dojść do wniosku, że komputery znacznie zwiększyły swoje możliwości, przez co obrazy generowane dziś w niczym już niemal nie przypominają swoich starszych odpowiedników. Chodzi tu w dużej mierze o rozdzielczości – starsze komputery oferowały jedynie niewielkie, podczas gdy dziś rozdzielczości są tak duże, że możliwe jest tworzenie obrazów, które będą niemal identyczne, co zdjęcia przedstawiające te same przedmioty, jednak aby stworzyć takie grafiki potrzeba nie tylko mocnego sprzętu i odpowiednich programów graficznych, ale także zdolności plastycznych i dużej wiedzy z zakresu optyki i geometrii – najbardziej zaawansowane aplikacje graficzne oferują przecież nawet tak rozbudowane opcje, jak zdefiniowanie sposobu, w jaki zachować się ma światło, co szczególnie ważne jest w przypadkach, kiedy zależy nam na dużej realności tworzonych przez nas plików. Poza tym, kolejnym świadectwem wielkiego wręcz postępu, jaki dokonał się w dziedzinie grafiki komputerowej oraz możliwości samych maszyn, jest niewątpliwie rozwój grafiki 3d. Do niedawna niemożliwe było stworzenie obrazów trójwymiarowych, a jedynym, czego można było dokonać na ówczesnych maszynach, to zastosowanie rzutu izomerycznego, co dawało złudne poczucie, że przedstawiony obraz naprawdę posiada trzy wymiary. Dziś na szczęście sytuacja ta wygląda zupełnie inaczej, o czym bardzo łatwo się przekonać, chociażby uruchamiając jedną ze stworzonych w ostatnich latach gier wideo – widać wyraźną różnicę między współczesną grafiką komputerową, a tą, która pojawiała się dopiero niedawno. Komputery są także często używane do edycji zdjęć, ich retuszowania oraz dokonywania fotomontaży – służą do tego rozbudowane bardziej, niż przeciętnie edytory grafiki rastrowej, często wyposażone w zestaw rozmaitych filtrów obrazu oraz umożliwiające pracę na warstwach, przez co grafiki tworzone w taki sposób mogą być coraz lepszej jakości, coraz bardziej doskonałe i złożone – chodzi tu nie tylko o przerabiane zdjęcia, ale także obrazy tworzone od podstaw w tych programach. Grafika komputerowa na stałe chyba wpisała się w naszą rzeczywistość, a wiele rozmaitych branż czerpie korzyści ze wszystkich dobrodziejstw oraz udogodnień, jakie ona oferuje – wystarczy wspomnieć tu choćby o filmie (efekty specjalne oraz animacje) czy prasie oraz branży poligraficznej (DTP i grafika wektorowa).

Gdzie możemy spotkać grafikę komputerową?

Wśród wielu zastosowań, jakie znalazły komputery, znalazła się i grafika – w związku ze znacznym zwiększeniem mocy obliczeniowej tych maszyn są one dziś w stanie nie tylko wyświetlać świetnej jakości zdjęcia, ale także tworzyć obrazy do złudzenia je przypominająca. Grafika komputerowa rozwija się w zaskakująco szybkim tempie i co roku publikowane są coraz nowocześniejsze, wydajniejsze oraz łatwiejsze w obsłudze narzędzia, programy oraz aplikacje do tworzenia grafiki. Tworzone komputerowo obrazy spotkać możemy dziś niemal wszędzie – nie tylko w mediach elektronicznych, chociaż faktem jest, że najważniejszym medium dla grafiki komputerowe jest właśnie internet – w jego przestrzeni najczęściej możemy zauważyć grafiki powstałe dzięki komputerowym programom. Od wielu lat komputery znajdują także zastosowanie przy tworzeniu efektów specjalnych do filmów, a także całym filmów animowanych – niemal każdy produkowany dziś film powstał, w większej bądź też mniejszej mierze dzięki komputerom. Grafika generowana na popularnych PCtach znajduje również zastosowanie w branży reklamowej, czego dowodem są coraz nowocześniejsze spoty. Grafika komputerowa to także projektowanie, czyli między innymi architektura, projekty ogrodów czy też wielu rodzajów urządzeń – mówimy wtedy o CAD – komputerowe wspomaganie projektowania. Warto w tym miejscu wspomnieć o DTP, które jest jedynym z najczęściej wykorzystywanych działów grafiki komputerowej, zajmującym się przygotowaniem do druku wielu rodzajów dokumentów, a także plakatów i innych materiałów plastycznych powstałych za pomocą technik z zakresu grafiki wektorowej. Jednym z najbardziej oczywistych sposobów wykorzystania grafiki komputerowej są z całą pewnością gry komputerowe, które na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat zmieniły się do poznania – od aplikacji tworzonych w dwóch wymiarach, aż po trójwymiarowe, niemal fotorealistyczne produkcje z bardzo płynną animacją. Grafika komputerowa to także rodzaj sztuki, zdobywający wciąż nowych zwolenników zachęconych przede wszystkim jej wielkimi możliwościami, w wielu przypadkach znacznie przewyższającymi tradycyjny ołówek i kartkę, w tym wieloma opcjami edycji stworzonych obrazów oraz ich lepszą jakością.

Rodzaje grafiki komputerowej

Grafika komputerowa jest niezwykle szybko rozwijająca się dziedziną sztuki. Niemal każdego roku powstają nowe technologie, które mają uczynić ją jeszcze łatwiejszą do wykonania oraz dające jej znacznie większe możliwości. Mowa tu nie tylko o coraz bardziej zbliżających się do doskonałości aplikacjach graficznych, ale także o różnego typu bibliotekach graficznych oraz programistycznych ułatwiających interakcję pomiędzy poszczególnymi elementami wyświetlanych na ekranie komputera obrazów. Równie dużo, co narzędzi służących do edycji oraz tworzenia grafiki, istnieje ich rodzajów, stworzonych z myślą o zupełnie innych zastosowaniach, adresowanych do innych osób. Na pewno najczęściej możemy zetknąć się grafiką rastrową. Są to między innymi wszystkie niemal tworzone w popularnych edytorach obrazy, zdjęcia w postaci cyfrowej czy skany dokumentów. Często także spotykana jest grafika wektorowa, która, jak sama jej nazwa wskazuje, jest tworzona za pomocą wektorów – krzywych, prostych, odcinków oraz figur geometrycznych. Mówiąc o grafice komputerowej nie sposób nie wspomnieć o obrazach trójwymiarowych, zbliżających się coraz bardziej do doskonałości i dokładności tak dużej, że zaczynają one do złudzenia przypominać zdjęcia – programy przeznaczone do tworzenia grafiki trójwymiarowej swoim użytkownikom umożliwiają między innymi zdefiniowanie sposobu oddziaływania między światłem, a przedstawionymi przedmiotami, co w efekcie przekłada się na to, że wyglądają one w sposób bardzo zbliżony do rzeczywistego ich wyglądu. Grafika komputerowa to także szereg innych zastosowań, jak na przykład DTP – komputerowy skład dokumentów do druku – funkcję tą oferuje wiele edytorów zarówno grafiki, jak i tekstu, ale również wiele aplikacji dedykowanych specjalnie do tego typu zastosowań. Poza tym, warto wspomnieć także o CAD, czyli komputerowym wspomaganiu projektowania. Jest to specyficzny rodzaj grafiki wektorowej, często używany przez architektów, projektantów czy designerów – programy takie jak AutoCAD czy gCad dają ogromne możliwości, dzięki czemu wśród osób pracujących w wyżej wymienionych zawodach są bardzo popularne. Można zaryzykować stwierdzenie, że to właśnie obrazy tworzone za pomocą komputera stanowią zdecydowaną większość wszystkich grafik, z jakimi mamy do czynienia – zaliczyć do tej grupy można nie tylko obrazy wiodące wyłącznie wirtualny żywot, ale także ilustracje w książkach i prasie, efekty specjalne w filmach, kreskówki, wspomniane już projekty różnego typu, czy nawet opakowania produktów sprzedawanych w sklepach.

Jak rozwijała się grafika komputerowa?

Grafika komputerowa, jak łatwo się domyśleć, nie powstała od razu w takim kształcie, jaki znamy dziś, a musiała przejść długą drogę, aż stała się naprawdę funkcjonalna. W największej mierze wiązało się to ze wzrostem możliwości komputerów, które na początku swoim użytkownikom nie oferowały wiele – w większości przypadków zdolne były tylko do tego, by wyświetlić zaledwie kilka kolorów. Kolejną rzeczą, jaka powodowała, że obrazy uzyskane w ten sposób dalekie były od realności i dobrej jakości były duże rozmiary poszczególnych pikseli, związane z mały rozdzielczościami ówczesnych wyświetlaczy – pierwsze grafiki komputerowe były więc bardzo dalekie od doskonałości, a w porównaniu z dzisiejszymi obrazami – nawet śmieszne. Sytuacja ta zaczęła się powoli zmieniać wraz z nadejściem komputerów osobistych, dających o wiele większe możliwości. To właśnie wtedy rozpoczął się gwałtowny i szybki rozwój grafiki rastrowej, która szybko zdążyła dojść do poziomu, w którym zdolna była wyświetlać nawet zdjęcia. Dziś grafika rastrowa jest zdecydowania najpopularniejszym rodzajem obrazów generowanych za pomocą komputera, lecz mimo tego nadal posiada wady, które wydają się nie do obejścia. Z racji tego, że obrazy te są po prostu mapami bitowymi, w których każdy punkt ekrany, zwany także pikselem ma przypisaną odpowiednią barwę oraz położenie, nie nadają się one do powiększania – przy takich operacjach użytkownik musi liczyć się w z faktem, że grafika straci mocno na jakości, w niektórych przypadkach nawet stając się nieczytelny. Obrazy, które przeznaczone są do druku w dużych rozmiarach lepiej tworzyć za pomocą technik z grupy grafiki wektorowej – na przykład programami typu InkScape, pozwalającymi nam na stworzenie obrazów składających się z figur geometrycznych, umieszczonych w specjalnie przygotowanym do nich układzie współrzędnych – rozwiązanie takie sprawia, że można do woli poddawać je powiększaniu, a te zawsze będą prezentować się tak samo – zmienia się tylko ich skala. Najczęstszym zastosowaniem grafiki wektorowej jest projektowanie – zarówno plakatów czy billboardów, jak i praca nad projektami bardziej zaawansowanymi – mówimy wtedy o CAD, czyli projektowaniu wspomaganym komputerowo.

Kilka słów o grafice komputerowej

Jednym z głównych i najczęściej wybieranych dziś zastosowań obecnych komputerów, jest tworzenie przez nie, a raczej za ich pośrednictwem grafiki. Obrazy generowane komputerowo mogą być bardzo różne i wszystkie z nich znajdują odmienne zastosowania. Grafikę komputerową zakwalifikować jako sztukę lub tez gałąź informatyki. Trudno jednak stworzyć spójną definicję grafiki komputerowej, poza tym, oczywiście, że są to obrazy, których twórca podczas ich kreacji posługiwał się komputerem. Najprostsze grafiki komputerowe tworzone są za pomocą odpowiednio dobranych i umieszczonych znaków tekstowych, które razem tworzą obraz imitujący określone, rzeczywiste przedmioty. Chodzi tu przede wszystkim o semigrafikę oraz ASCII art – mimo że już wiekowe, techniki te wciąż mają swoich zwolenników, wciąż są tworzone nowe działa tego typu – wystarczy wspomnieć tutaj o działaniach demosceny lub też popularnych w niektórych kręgach grach fabularnych typu rougelike, w których cały świat przedstawiony jest za pomocą znaków ASCII oraz liter. Są to jednak dziedziny niszowe, a w szerszym użyciu są dziś zgoła inne techniki tworzenia obrazów – przede wszystkim grafika rastrowa oraz wektorowa, oraz, przez wielu kwalifikowane jako inny temat, animacje różnego typu oraz grafika trójwymiarowa. Grafika rastrowa jest spośród nich niewątpliwie najbardziej popularna – to właśnie nią operują najczęściej używane edytory, w niej także zapisywane są wszystkie zdjęcia, jakie wykonują aparaty cyfrowe. Nie do wszystkich jednak zastosowań grafika rastrowa nadaje się idealnie – jest główną wadą jest znaczna utrata jakości przy powiększaniu oraz spore rozmiary zawierających takie obrazy plików, które stara się zmniejszyć poprzez użycie różnych technik oraz algorytmów kompresji, najczęściej niestety stratnej, danych. Drugą grupą jest grafika wektorowa, będąca pod względem konstrukcji obrazów dokładnym przeciwieństwem tej pierwszej – to, co przedstawione jest na grafikach tego typu zdefiniowane jest przy użyciu figur geometrycznych, których położenie określane jest w układzie współrzędnych. Ciekawostką na pewno jest fakt, iż obrazy takie można zarówno stworzyć w specjalnych programach, jak i po prostu je napisać używając odpowiedniej składni języka znaczników XML. Grafika trójwymiarowa z kolei to najbardziej zaawansowany dział tej technologii – aby tworzyć profesjonalne obrazy 3D należy nie tylko posiadać umiejętności plastyczne, ale także szeroką wiedzę o różnego typu równaniach geometrycznych, którymi aplikacje do jej tworzenia często operują.

Tworzenie obrazów za pomocą komputera

Trudno wyobrazić sobie współczesne komputery bez tworzonej za ich pomocą grafiki. Obrazy oraz animacje, jakie są dziełem osób pracujących na komputerach są bardzo istotny elementem nasze rzeczywistości, zapełniając wiele stron internetowych, będąc podstawą przemysłu gier wideo oraz innych branży rozrywkowych, takich jak filmy animowane czy efekty specjalne. Do stworzenia małych, prostych i nieskomplikowanych filmów nie są potrzebne duże umiejętności, ale już do pracy nad bardziej zaawansowanymi grafikami wymagana jest spora wiedza. Grafikę komputerową możemy podzielić z grubsza na trzy rodzaje, z czego każdy używany jest w innych celach, w których sam sprawdza się wyśmienicie – są to mianowicie grafika wektorowa, rastrowa oraz trójwymiarowa, znana także jako 3D. W internecie spotkać możemy także mnóstwo animacji flash oraz GIF, które także są przecież dziełem grafików komputerowych. Bardzo często grafika komputerowa używana jest przez branżę reklamową – mowa tu nie tylko o obrazach, jakie znaleźć możemy w internecie, ale także o wszystkich niemal ulotkach oraz innych materiałach promocyjnych, dziś już wyłącznie tworzonych za pomocą komputera oraz specjalnego oprogramowania. Należy zaznaczyć, że programy komputerowe do projektowania oraz edycji obrazów są wyspecjalizowane i rzadko kiedy jednego z nich można używać do wielu celów. Niewątpliwie najwięcej edytorów grafiki tworzonych jest z myślą o obrazach rastrowych – są to między innymi znane każdemu aplikacje takie jak MS Paint czy Gimp, a także Photoshop czy Correl. Zazwyczaj programy tego typu używane są do tworzenia obrazów różnego typu, ale także do edycji, poprawiania oraz retuszowania zdjęć czy też wykonywania fotomontaży. Poza tym, bardzo często w użyciu jest grafika rastrowa – z nią spotkać można się przede wszystkim podczas projektowania dużych obrazów, których przeznaczeniem są między innymi plakat czy billboardy. Dzięki temu, że grafiki te składają się linii, odcinków oraz figur geometrycznych umieszczonych w układzie współrzędnych, obrazy te wyświetlają się tak samo poprawnie nawet w dużych, znacznie zmienionych rozdzielczościach, co jest cechą niezwykle cenioną przy projektowaniu materiałów do druku wielkoformatowego.

Krótka historia grafiki komputerowej

Dziś już nikogo nie dziwi częsta obecność obrazów stworzonych za pomocą komputera z zainstalowanymi specjalnymi programami. Są one obecne nie tylko na nośnikach komputerowych oraz w globalnej sieci, ale także w prasie czy telewizji – nawet ostateczny kształt publikacji prasowych i książkowych to dziś dzieło grafika komputerowego – dziedzina ta nosi nazwę DTP. Poza tym, tym, że o wiele łatwiej tworzyć takie obrazy i charakteryzują się one lepszą jakością, niż tradycyjne, łatwo jest również je potem edytować, dostosowując je do określonych wymagań. Nie zawsze jednak tak było i przez całe dziesięciolecia komputery, pod względem graficznym, nie były bardzo wydajnymi maszynami. Pierwsze komputery, jakie potrafiły obsługiwać pliki graficzne pojawiły się wprawdzie na początku lat pięćdziesiątych dwudziestego wieku, jednak były na tyle drogie i trudne w obsłudze, że poza środowiskami akademickimi nie zyskały dużego rozgłosu. Ośmiobitowe komputery, jakie trafiły pod strzechy, a tym samym do powszechnego użycia w latach osiemdziesiątych pod względem graficznym były bardzo niefunkcjonalne – potrafiły wyświetlać niewiele kolorów, z czego zazwyczaj były to od trzech do ośmiu w jednym momencie. Pierwszy komputer domowy, który obsługiwał grafikę, Apple II zazwyczaj operował na palecie czterokolorowej, przez co gry i inne materiały multimedialne tworzone na takie, dziś już niemal zabytkowe platformy, były pod tym względem bardzo ubogie. Dopiero rozprzestrzenienie się komputerów osobistych o architekturze PC pozwoliło na szybki rozwój grafiki komputerowej i przybranie przez nią postaci, w jakiej znamy ją dziś – już na początku lat dziewięćdziesiątych pojawiły się pierwsze gry, które stworzone były w technologii, która bardzo przypominała dzisiejsze 3D. Dziś grafika komputerowa to bardzo rozbudowana dziedzina, plasująca się gdzieś na pograniczu informatyki i sztuki – leży w sferze zainteresowań zarówno artystów, jak i informatyków, a na dodatek stale, dynamicznie się rozwija – co roku tworzone są nowe technologie, publikowane nowe programy graficzne oraz biblioteki. Ogromne graficzne możliwości współczesnym komputerów docenione zostały przez osoby związane z innymi mediami, a one stały się jednym z najważniejszych narzędzi używanych w przemyśle filmowym.

Różne twarze grafiki komputerowej

Chociaż komputery wcale nie powstawały z myślą o tworzeniu oraz wyświetlaniu grafiki różnych rodzajów, to dość szybko zaczęły pełnić właśnie taką funkcję. Dziś trudno wyobrazić sobie najsłabszy nawet komputer bez jego bogatych możliwości multimedialnych, a więc także tych graficznych. Z grafiką komputerową możemy spotkać się dosłownie na każdym kroku – przeglądając internet, grając w przeróżne gry komputerowe, konsolowe, a nawet na telefony komórkowe, oglądając telewizję czy tez czytając prasę – wszędzie tam pojawiają się obrazy oraz animacje, które stworzone zostały właśnie za pomocą komputera, a dokładniej – wyspecjalizowanych programów komputerowych, z czego niemal każdy służy do innych celów – jedne stworzone zostały z myślą o projektowaniu grafiki rastrowej, inne wektorowej, a jeszcze inne – do trójwymiarowej. Osobną grupą są programy do tworzenia różnego typu animacji, wśród których wymienić możemy dwa podstawowe typy – te w postaci plików .GIF, jak i flash. Każdy rodzaj grafiki komputerowej ma inne zastosowania, a także swoje unikalne cechy, które odróżniają go od innych. Podstawowy podział to ten, w którym odróżnia się je według sposoby ich tworzenia oraz zapisu, a więc ich późniejszego odtworzenia. Grafika rastrowa to, w wielkim skrócie bitmapy, zapisywane w plikach .PNG, .JPG, .BMP i innych. Obraz taki to po prostu skupisko małych punktów, sąsiadujących ze sobą bezpośrednio, wśród których każdy ma przypisane inne atrybuty – położenie względem innych i barwę, które razem dają nam układający się w określone kształty obraz. Do edycji oraz tworzenia takich obrazów używa się wielu, mniej lub bardziej rozbudowanych aplikacji, jak na przykład MS Paint, Gimp czy Photoshop. Największą i najbardziej istotną wadą grafiki rastrowej jest fakt, iż w dużym powiększeniu, obrazy takie tracą na jakości, rozmywając się i stając niewyraźnymi. Grafika wektorowa z kolei, jak sama nazwa wskazuje, operuje wektorami, czyli różnego rodzaju prostymi, krzywymi i innego typu figurami geometrycznymi. Często obrazy tego typu można zapisać pod postacią specjalnych plików XML, które zinterpretowane przez przeglądarkę grafiki dopiero tworzą obraz. Najważniejszym zastosowaniem takim plików są bannery oraz duże plakaty – grafika wektorowa ma tę właśnie zaletę, że obrazy stworzone za pomocą jej technik nie ulegają rozmyciu.

Zastosowania grafiki komputerowej

W dzisiejszych czasach, komputery zajmują jedno z najważniejszych miejsc w naszym świecie. To właśnie one zarządzają większością najważniejszych procesów, są także używane w przemyśle rozrywkowym, jako narzędzia do tworzenia dźwięku oraz grafiki. Grafika komputerowa to bardzo szeroka dziedzina, dynamicznie rozwijająca się od wielu dziesięcioleci, jednak największe zmiany zaszły w niej na przestrzeni dwóch ostatnich. Grafika komputerowa ma wiele typów oraz rodzajów, z których każdy ma swoje unikalne zastosowania. Wyróżnić możemy trzy jej typy: rastrową, wektorową oraz trójwymiarową, z czego każda niemal każdy służy do czegoś innego i w innych celach jest stosowany. Grafika rastrowa jest wręcz idealna do zapisu oraz edycji zdjęć różnego typu, ilustracji czy komputerowych rysunków. Najczęściej spotykanymi jej formatami są PNG, JPG, BMP czy GIF. Edytory takiej grafiki to między innymi dołączany do systemu operacyjnego Windows MS Paint, znany każdemu, bardzo popularny Photoshop, czy też jego darmowy, otwarty odpowiednik – Gimp. Mimo wielu swoich zalet, grafika rastrowa ma jedną, bardzo poważną wadę – w powiększeniu, każdy obraz stworzony i zapisany tą techniką bardzo traci na jakości – w dużym powiększeniu może stać się na tyle zamazany i rozmyty, że aż nieczytelny. Na pewno powodem takie stanu rzeczy jest sposób, w jaki obrazy te są tworzone – komputer rozpoznaje je jako złożone mapy bitów o specjalnych właściwościach, nazywanych w tym przypadku pikselami – każdy taki punkt, których kilkanaście tysięcy, położnych obok siebie i tworzących regularny prostokątny kształt, tworzy dany obraz ma przypisane pewne unikalne wartości – między innymi szczegółowe położenie wobec innych oraz kolor. Kiedy użytkownik chce taki obraz powiększyć, powiększają się tworzące go piksele, przez co kształty obiektów przez niego przedstawionych ulegają rozmyciu. Zupełnie innym rodzaje grafiki jest grafika wektorowa. Jest ona znacznie trudniejsza w tworzeniu i od osób zajmujących się edycją takich obrazów wymaga się o wiele większych umiejętności oraz szczegółowej wiedzy. Na obraz stworzony za pomocą tej techniki składają się proste, krzywe, odcinki oraz inne figury geometryczne, mające swoje miejsce w jasno wyznaczonym układzie współrzędnych. Dzięki zastosowaniu takiej techniki nie ma ryzyka, że przy powiększaniu obraz ten się rozmyje.